Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego

KONTAKT

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego
F.H.U. Sebato
Natolin 11g
s.tomczyk@pozarowka.pl
602 373 765
Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00

O NAS

Zajmujemy się szeroką pojętym bezpieczeństwem pożarowym i infrastrukturą obiektów przemysłowych.
Oferujemy usługi z zakresu projektowania, montażu, konserwacji urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, tworzeniem dokumentacji pożarowej i technicznej. Realizujemy także nietypowe zlecenia, które wymagają wszechstronnej wiedzy technicznej i doświadczenia.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

F.H.U. SEBATO oferuje wykonanie badań okresowych wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeglądu rocznego. Badania zlecone naszej firmie są wykonywane przy użyciu nowoczesnego urządzenia polskiej produkcji firmy BIATECH zapewniającego uzyskanie dokładnych wyników pomiarów. Firma SEBATO oferuje także kompletny serwis hydrantów wszystkich producentów krajowych oraz ich montaż.

Instalacja hydrantowa powinna być poddawana przeglądom i czynnością konserwacyjnym w regularnych odstępach czasu, według zaleceń producenta, co najmniej jednak raz do roku.

Przeglądy i naprawy są przeprowadzane przez kompetentny personel bazujący na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Przegląd okresowy hydrantu wewnętrznego wykonywany jest przez nas  zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie przeglądu sprawdzane jest czy:

 1. urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,
 2. instrukcja obsługi jest czysta i czytelna,
 3. miejsce umieszczenia jest oznakowane,
 4. mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie,
 5. wypływ wody jest równomierny i dostateczny:

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicę powinna wynosić:

   • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
   • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
   • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

 1. miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
 2. wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
 3. zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,
 4. bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach,
 5. dla bębnów z wahliwym zamocowanie sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180°,
 6. przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,
 7. przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego,
 8. sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy  nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
 9. jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,
 10. sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,
 11. sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane,
 12. pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być oznakowany „NIECZYNNY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

Okresowe przeglądy i konserwacje instalacji

Co 5 lat wszystkie węże i hydranty powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2.

Podczas odpowiednich badań ciśnienia, hydranty wewnętrzne nie powinny przeciekać.

Tablica. Ciśnienie robocze, hydrantów wewnętrznych 25

Nominalna średnica węża [mm] Ciśnienie robocze [MPa] Ciśnienie próbne [MPa]
25 1,2 1,8

Przebieg badania:

Uwolnić ciśnienie wewnętrzne. Zwiększać ciśnienie przez około 60 s, do ciśnienia próbnego. Utrzymywać ciśnienie przez (305 ± 5) s. Uwolnić ciśnienie przez około 10 s. Przeprowadzić cykl dwa następne razy. Sprawdzić, czy występują wycieki.

Tablica. Ciśnienie robocze, hydrantów wewnętrznych 52

Nominalna średnica węża [mm] Ciśnienie robocze [MPa] Ciśnienie próbne [MPa]
52 1,2 2,4

Przebieg badania:

Kompletny hydrant wewnętrzny 52 połączyć do źródła zasilania pod ciśnieniem
i napełnić go wodą, usuwając całkowicie powietrze. Podnieść ciśnienie do wartości 2,4 MPa
i utrzymywać je. Po 1 min, sprawdzić próbkę, czy nie ma wycieku, szczególnie dookoła łączników i następnie zredukować ciśnienie.